Iritziak

7.- Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Asteartea, 19 Maiatza 2015 Argitaratua: Asteartea, 19 Maiatza 2015

tokiko garapena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokiko garapena: kultura, turismoa eta merkataritza

Desarrollo local: Cultura, turismo y comercio

 

Sopelako EH Bildutik tokiko garapenari heldu nahi diogu. Jasangarritasuna landu nahi dugu, bere adiera desberdinetan: ekonomikoa, kulturala eta ekologikoa.

Kulturaren alorrean, azken urteetan Kurtzioko eskaintza indartu dugu, izugarri gainera. Kultura ez da gastu bat, inbertsioa baizik. Horregatik, abian jarri genuen bidean jarraituko dugu, Sopela eskualdeko erreferente kultural gisa mantenduz. Kurtzioko eskaintzaz gain, herriko jai parte-hartzaileak sustatzen jarraituko dugu, Kostafest ekimena hobetuz eta aberastuz... eta guzti hori euskara ardatz hartuta.

Turismoa Sopelako indargune ekonomikoa da eta beraz, bultzatu beharreko sektorea. Turismo jasangarriaren alde egingo dugu, gure ondare naturala eta kulturala babestuz. Sopelako kultur eskaintzaren erakargarritasunaz gain (Kurtzioko eskaintza, Kosta fest, Euskal Jaia...), bestelako baliabide batzuk aurreikusi ditugu: karabana parkingaren funtzionamendua arautu ezezik, Sopelan udal aterpe bat eraiki nahi dugu, bidegorrien sarea eta mendiko eta kostaldeko ibilbideak hobetu...

Tokiko merkataritzari dagokionez, gure jarrera azalera handiko zentroen kontrakoa da, erabat. Ez dugu gustuko inguruko zenbait udalek aukeratu duten merkataritza eredua, hain zuzen ere, Sopelako komertzioetan eragin kaltegarria dute. Herriko merkatariak babestu nahi ditugu. Herria biziberritu. Horretarako, PERCO azterketa (merkataritza biziberritzeko plana) bultzatu genuen bukatzear dagoen agintaldian. Azterketa horretatik eratorritako proposamenak aplikatuko ditugu, gure irizpideak ahaztu gabe. Horrez gain, jarraituko dugu merkatarien jarduerak udal kultur eskaintzarekin koordinatzen eta merkatariak babesten (haien kabuz bultzatutako ekimenak laguntzen). Turismoa ere tokiko merkataritza laguntzeko tresna gisa ulertzen dugu. Edonola ere, merkataritzaren sustapenak bat egin behar du herri ereduarekin: oinezkoen eremuak sustatu nahi ditugu, disuasio aparkalekuak (Loroñokoa bultzatu behar da) eta zama eremuekin batera. Eredu horrek tokiko merkataritza indartuko duelakoan gaude, era berean sopeloztarren bizi kalitateari eutsiz.

 

 

Desde EH Bildu de Sopela, queremos abordar el tema del desarrollo local. Nos proponemos desarrollar el concepto de sostenibilidad, en sus diferentes perspectivas: sostenbilidad económica, cultural y ecológica.

En el ámbito cultural, en los últimos años hemos fortalecido enormemente la oferta de Kurtzio. Para nosotras, la cultura no es un gasto, es una inversión. Por ello, vamos a seguir en el camino andado hasta el momento. Queremos mantener a Sopela como referente cultural de Uribe Kosta. Además, seguiremos con nuestro modelo de fiestas participativas y populares, mejoraremos e enriqueceremos el festival Kostafest... y todo ello con el Euskara como pilar.

El turismo es la fortaleza de Sopela en el terreno económico. Es un sector que tenemos que potenciar. Apostamos por el turismo sostenible, protegiendo nuestro patrimonio natural y cultural. Además del atractivo de la oferta cultural de Kurtzio, contaremos con otros medios para potenciar dicho sector: regularemos el uso del parking de caravanas, nuestro compromiso es poner en marcha el albergue municipal, y seguir mejoraremos la red de bidegorris y los caminos y senderos costeros y de montaña...

En lo que al comercio local se refiere, nuestra postura ee clara: no a las grandes superficies. No nos gusta en absoluto el modelo comercial aplicado en otros municipios cercanos y que tanto influyen negativamente en el comercio de Sopela. Queremos defender a nuestros comercios. Dar vida al pueblo. Para ello, en esta legislatura que ahora finaliza hemos impulsado el PERCO (plan especial de revitalización comercial), un estudio sobre las diferentes alternativas para impulsar el comercio en Sopela. Nos proponemos implementar las medidas derivadas de dicho estudio sin olvidar nuestros propios criterios. Por otro lado, seguiremos coordinando las actividades de nuestros comerciantes con la oferta cultural del municipio, y patrocinando sus iniciativas. Entendemos el turismo como herramienta de potenciación del comercio local, por lo que fortaleceremos dicho sector. La promoción de los comercios de Sopela va unida a un modelo urbanístico de pueblo: con zonas peatonales, potenciando los aparcamientos disuasorios (hay que fomentar el de Loroño), regular y mejorar las zonas de carga y descarga, etc. En nuestra opinión ese modelo de pueblo fortalecerá el comercio local, además de preservar la calidad de vida de las Sopeloztarras.

Add a comment
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sopelako EHBilduko hautagaiei galdetu

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Astelehena, 18 Maiatza 2015 Argitaratua: Astelehena, 18 Maiatza 2015

hautagaiei galdetu

 

 

 

 

Azken egun hauetan sopela.net-ek hainbat galdera luzatu dizkio EHBilduko hautagaiari, eta hauteskundeak izan arte beste gai batzuetaz galdetzeko asmoa dugu datozen egunetan; dena dela, eta lan ildo honetan sakontzeko Sopelako EHBilduko alkategaia (Guillermo Vio) eta beste bi zerrandakide (Iratxe Moreno eta Juan Sanchez), datorren asteazkenean, hilak 20, 19:00etan Jauregizar Plazan izango dira elkarrizketa irekian nahi izango duten auzokide guztien aurrean.

Edozein herritarrak galderak egiteko aukera izango du, plazaratzea besterik ez dago.

Add a comment
0
0
0
s2smodern

6.- Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Igandea, 17 Maiatza 2015 Argitaratua: Igandea, 17 Maiatza 2015

ekonomia

 

 

 

Ekonomia eta lan sustapena

Economía y promoción de empleo

 

 

Oso gai zabala da: langabezia, gizarte klausulak, erreforma fiskala, herriko komertzioa…

Langabezia da, ezinbestean, aztertu beharreko lehen gaia (856 sopeloztar langabezian apirilaren 30ean). Gai honetan ezin da demagogiarik egin lan legedia ez delako udalaren eskumena, beraz eragiteko dugun ahalmena mugatua da. Dena dela, gure esku dagoen guztia egingo dugu kalitatezko lanpostuak sortzeko bizi baldintza duinak bermatuz eta prekarietate gehien duten sektoreetan eragin nahian (emakume, gazteak, etorkinak). Beraz:

Hitza ematen dugu saiatuko garela lankidetza hitzarmenak lotuz herriko langabetuekin eta haiek barnebiltzen dituzten erakundeekin, igeritokien tabernan sortuko diren lanpostuekin egin dugun bezalaxe. Hau bezalako hitzarmenak udal peko beste zerbitzuetan sakondu beharreko lan ildoa da.

Lan poltsak: Era berean, hitza ematen dugu beharrezkoak izango diren lan publiko poltsa guztiak aterako ditugula, sarbidean berdintasuna bermatuz eta denbora baterako lanetan kontratazio zuzenak egingo ditugula lan-erreformak gaindituz (hondartzen mantenua, lanak, udal euskaltegia).

Mankomunitate mailan, Behargintzarekin batera lan egiteko hitza ematen dugu eraginkortasun eta gardentasun gehiago lortzeko eta elkarrekin bultzatzeko herriko langabetuen beharrei erantzungo dizkieten formazio ikastaroak. Behargintzarekin batera enplegu eta garapen ekonomiko plana bultzatu behar da eskualde mailan (poligonoa, ekonomia solidarioko enpresak, gazte ekintzaileentzako planak…)

Udalak hainbat egoeratan kontratuak egin behar ditu kanpoko enpresarekin; halakoetan gure konpromisoa da gizarte klausulak ezartzea eta bukaera ematea azpi-kontratazioari. Udala eta enpresa baten arteko kontratu batean, eskaintza ekonomikoaz gain bestelako bermeak eskatu behar dira: inguru giroa babesteko neurriak, euskara bultzatzekoak, berdintasuna, eta lan-postuen arloari dagokionez, lan-eskubideak bermatzea, sektorearen lan hitzarmena errespetatzea, sopeloztarron lan egoera kontuan izatea eta minusbaliotasuna duten pertsonak kontratzea. Azkenik, auto-enplegua , kooperatibak, coworking… bezalako edozein ekimena babestuko dugu.

Erreforma fiskala dela eta, berriro ere mugak ditugu, neurri handi batean gai hau Foru Aldundiari dagokiolako (Aberastasun gaineko zerga , zerga-iruzurrari aurre egiteko neurri eta tresnak, PFEZa berrikusi, Gizarte gaineko zerga, udalak hutsik dauden etxebizitzei zerga jartzea baimentzen ez duen Foru araua aldatzea…) Hori bai, udalaren eskumenen barnean, eutsi egingo diegu gure konpromisoei: zergen eta tasen igoerak ez gainditzea KPIa, progresibitate irizpiderekin jarraitu (gehien duenak gehiago ordaintzen du). Beste helburu bat da iruzurra fiskalari aurre egitea (gogoan har dezagun aurkitutako ordaindu gabeko IBI poltsa). Ordenantzetan laguntza eta salbuespen politika mantenduko dugu beharra dutenentzat IBI, zarama eta bestelako zerga eta tasak ordaintzean. Era berean kirol eta kultur eskaintzan hobariak bultzatuko ditugu errekurtsorik gabeko lagunentzat.

Ekonomia eta lan sustapenerako gaia askoz sakonagoa da: herriak dituen ahalmenak sustatu; turismoa eta azpiegiturak; kultur arloko eskaintza; herriko komertzioa… Gai hauetaz guztiez, duten zabaltasunagatik, beste galdera batzuetan hitz egingo dugu.

 

 

Es un tema muy amplio: paro, bolsas públicas de trabajo, clausulas sociales, política fiscal, comercio local…

El paro es el primer tema a tratar (856 sopeloztarras en paro a 30 de abril) y no se puede hacer “demagogia”: la legislación laboral no es competencia del ayuntamiento, por tanto nuestro margen de maniobra es reducido. Dicho esto, haremos todo lo que este en nuestra mano para crear puestos de trabajo de calidad que garanticen condiciones de vida dignas incidiendo en los sectores sociales que más sufren la precariedad (mujeres, juventud, emigrantes). Por tanto:

Nos comprometemos a impulsar y lograr acuerdos de cooperación con los parados y paradas del pueblo y con sus asociaciones como se ha hecho ya en el futuro bar de las piscinas municipales. Creemos que este tipo de acuerdos en otros servicios dependientes del ayuntamiento es una línea a profundizar.

Bolsas de trabajo: Nos comprometemos a sacar todas las bolsas de trabajo público que sean necesarias garantizando la igualdad de acceso y a realizar contrataciones directas con una actitud contraria a la aplicación de reformas laborales. (Mantenimiento de playas, obras, euskaltegi municipal).

A nivel de mancomunidad, nos comprometemos a trabajar con Behargintza y lograr una mayor efectividad, transparencia e impulsar la realización de cursos de formación basados en las necesidades reales de los y las paradas del municipio. Conjuntamente con Behargintza hay que impulsar un plan de empleo y desarrollo económico del eskualde (polígono, empresas de economía social solidaria, programa de emprendimiento joven ...)

Respecto a la contratación de empresas por el ayuntamiento, nuestro compromiso es potenciar las clausulas sociales y dar fin a la cadena de subcontratación. En un contrato entre el ayuntamiento y una empresa, además de la oferta económica se ha de exigir medidas de defensa del medio ambiente, criterios de potenciación del euskara, igualdad y ciñéndonos al tema de la creación de empleo, que se garanticen los derechos laborales, el cumplimiento de los convenios colectivos del sector, tener en cuenta la situación laboral de los y las vecinas del municipio y el empleo de las personas con discapacidad. Por último apoyaremos cualquier experiencia de emprendimiento, autoempleo, cooperativas, coworking etc.

Respecto a política fiscal, volver a reconocer nuestras limitaciones ya que en gran medida este tema corresponde a la Diputación (Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas; recursos, y medios para hacer frente al fraude fiscal; reforma del IRPF; reforma del Impuesto de Sociedades; modificación de la norma foral que permita a los ayuntamientos la instauración de impuestos o recargos a las viviendas vacías…). Eso sí, dentro de las competencias municipales nuestros compromisos son el seguir manteniendo que las subidas no superen el IPC y actuar con criterios de progresividad (paga más el que más tiene). Otro objetivo es evitar el fraude fiscal (recordemos la bolsa de IBI de 20 años sin pagar). En las ordenanzas mantendremos la política de ayudas y exenciones en el pago de IBI, basuras etc. a personas necesitadas y potenciaremos bonificaciones y exenciones en cultura y deporte para todos y todas las personas sin recursos en el acceso a las instalaciones deportivas municipales  y a los eventos culturales.

El tema de la economía y potenciación del empleo es mucho más amplio: caracteristicas del pueblo; turismo y sus infraestructuras; oferta cultural y comercio local… De estos temas, por su amplitud hablaremos en otras preguntas.

Add a comment
0
0
0
s2smodern

5.- Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Osteguna, 14 Maiatza 2015 Argitaratua: Osteguna, 14 Maiatza 2015

Urduliz

 

 

 

 

Urdulizko Ospitalerako sarbideak

Accesos al Hospital de Urduliz

 

Hau izango da, zalantzarik gabe, Sopelako hurrengo Udal Gobernu taldeak konpondu beharko duen erronkarik handienetariko bat. Konponbidea, edozein aukera delarik, ez delako erraza izango: edo trafiko gehitze ikaragarria jasan edo errepide berriren bati aurre egin.

EHBIlduk hainbat irizpide argi ditu:

1.- METROAREN JOAN ETORRIAREN MAIZTASUNA HANDITZEA ezinbestekoa da, ezin da gehiago itxaron. Une honetan lan handia egiten ari dira metroa lurperatzeko Urduliz parean: lan hauek ez aprobetxatzea metroaren joan etorriaren maiztasuna 5 edo 10 minutukoa izan dadin orduaren arabera arduragabekeria litzateke. Beraz: garraio publikoa eta maiztasun egokia.

2.- EZ DUGU ONARTZEN TRAFIKOA HERRI GUNETIK ETA OLABIDE KALETIK PASATZEA. Sopelako etorkizuneko garapena, elkarbizitza eta bizilagunen ziurtasuna ezin da hipotekatu trafiko gehitze etengabe eta ikaragarriagatik.

3.- Konponbidea zaila izango dela esan dugu, baina hartuko den aukera, dena delakoa, BIZILAGUNEN ARTEKO ADOSTASUNEAN OINARRITU BEHAR DA, aukera emanez prereferendun bat gauzatzeko.

4.- KONPONBIDEAK INSTITUZIOEN ARTEKO LANKIDETZA ITUN BAT eskatzen du: Urduliz eta Sopelako udalak, Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Garraio Partzuergoa, inork ez duelako pentsatuko Sopelak udal fondoekin soilik errepide oso bat eraiki dezakeenik, edo trafiko guztia erdigunetik onartzea.

Era eraikitzailean hitz egin dugu, eta konponbideak bilatzen saiatu gara, hain zuzen ere Sopelako udalak Urak Bide izeneko enpresa bat kontratatu zuen ikerketa bat egin zezan, irtenbideak bilatzeko  eta zer nolako eragina izango zuen trafiko gehitze honek gure herrian. Baina norbaitek arduraren bat izango du: hegazkinik gabeko aireportuen albisteak entzuten ditugu sarri, trafikorik gabeko autopistak, hutsik dauden Kongresu Areto… eta hemen sarbiderik gabeko ospitalea dugu. Oraindik garaiz gabiltza konponbidea adosteko: metroaren maiztasuna handitu, bizilagunen arteko eztabaida eta instituzioen arteko adostasuna.

 

 

Este es sin duda uno de los mayores desafíos que tendrá que afrontar el próximo equipo de Gobierno de Sopela. La solución, sea la que sea, será complicada: o soportar un gran aumento de tráfico por varias zonas del pueblo o la construcción de un nuevo vial.

EHBildu tiene varios principios claros:

1.- LA AMPLIACIÓN DE LA FRECUENCIA  DE SERVICIO DEL METRO no puede esperar, es imprescindible. En estos momentos se están llevando a cabo los trabajos de soterramiento del metro en Urduliz: no aprovechar estos trabajos para que la frecuencia sea cada 5-10 minutos según la franja horaria sería una irresponsabilidad. Transporte público con frecuencia adecuada.

2.- NOS OPONEMOS A QUE EL TRÁFICO PASE POR EL CENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO Y POR LA CALLE OLABIDE. El desarrollo, la convivencia y la seguridad en nuestro municipio no se puede hipotecar con un aumento bestial y continuo de tráfico.

3.- Hemos comentado que la solución será complicada, pero sea la que sea, se tiene que basar en un DEBATE DE ALTERNATIVAS CON POSIBILIDAD DE PREREFERENDUN entre los vecinos y vecinas del municipio.

4.- La solución solo puede basarse en UN ACUERDO  DE COLABORACIÓN ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES: Ayuntamientos de Urduliz y Sopela, Gobierno Vasco, Osakidetza, Diputación de Bizkaia y Consorcio de Transportes, porque nadie pensará que Sopela puede construir con fondos municipales una autovía o permitir que todo el tráfico pase por el centro del pueblo.

Hemos hablado en positivo, intentando buscar soluciones y de hecho el ayuntamiento de Sopela contrató a la empresa Urak Bide para que realizara un estudio sobre cuáles podrían ser los accesos al Hospital y sus posibles incidencias en nuestro municipio, pero alguien tendrá que dar alguna respuesta. Oímos noticias de aeropuertos sin aviones, de autopistas sin tráfico, de Centros de Congresos vacios… y aquí tenemos un hospital sin carretera.  Todavía estamos a tiempo de soluciones: ampliación del horario del metro, refrendo vecinal y acuerdo institucional.

Add a comment
0
0
0
s2smodern

4.- Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Azteazkena, 13 Maiatza 2015 Argitaratua: Azteazkena, 13 Maiatza 2015

partaidetza

 

Laugarren saio honetako gaia: Partaidetza instituzioetan


El tema de esta cuarta sesión: Participación en las instituciones

 

 

 

 

 

Gure helburua argia da: sakondu, finkatu eta arautu herritarron parte hartzeko eskubidea udalean, hauteskundeak irabazten dituen alderdiaren interesa edo axolagabekeriaren gainetik. Partaidetza eskubidea da eta kito, Udal Gobernuaren ideologia aintzat hartu gabe.

Beraz, Herritarren Partaidetza Arautegia batez ari gara, bere barnean hainbat gai bermatuko duena, haien artean Partaidetzarako eskubide bera eta dauden aukerak gauzatzeko udalean; informatua izateko eskubidea; artxiboetara heltzeko, udal erregistroa eta abian dauden prozedurak ezagutzeko eskubidea; aurrekontuen egoera jakin eta haien lanketan parte hartzeko eskubidea; udal erabakiez eta hitzarmenez informatua izateko eskubidea; Udal Osoko bilkuretan eta komisioetan parte hartzeko eskubideaz; herri galdeketak antolatzeko eskubideaz; Kontseilu sektorialak arautzeko aukeraz etab.

Paperean edozer idatz daiteke, eta honen moduko arautegi bat irizpide zabal edo murritzekin egin daiteke. Ildo honetan EHBilduk partaidetzarik zabalena babesten du: herri galdeketak egiteko eskubidea gai garrantzitsuak erabakitzeko; udal aurrekontuetan diru partida bat esleitzeko auzokideok zuzenean erabakitzeko;  udal batzordeetan parte hartzeko eta mozioak eta gaiak aurkezteko aukera egon dadin; herritarren kontseiluak gauza daitezen hainbat auzo eta sektoretan.

Lau urte hauetan EHBilduk lan sakona egin du, eta honetan ez dugu atzerapausorik nahi hurrengo legealdian:

 • Batzar irekiak antolatu ditu auzokide guztiekin gai gatazkatsuetan azalpena emateko (Urdulizeko ospitalea, udal langileen lan-gatazkaren aurrean, aurrekontuen ez onarpenaz)
 • Partaidetza prozesuak bultzatu ditu: erdiguneko mugikortasunaren hobekuntzaz, emakumeen egoerari buruzko diagnostikoaz, skatearen kokapenaz, argiontzien aukeraketaz, jaien antolaketaz…
 • Aurrekontu parte-hartzaileen prozesua aurrera eraman du: 20 bilera ireki baino gehiago Sopelmarren, Arriateran, Larrabasterran eta Sopelako erdigunean.
 • Udal komunikabideetan lekua egin die herriko eragile eta talde guztiei. Alderdiek ere txokoa izan dute haien iritzia emateko.
 • Udal osoko bilkurak grabatu dira eta udalaren web-gunean eta “youtuben” eskegi dira herritar guztiek ikusteko aukera izan ditzaten.
 • Bi aholkularitza kontseilu daude abian: Hondakinen Kudeaketarena eta Hirigintzarena.

Eta hau guztia beste udal taldeen inolako laguntzarik gabe gauzatu da: PNVko bozeramaileak esan zuen (DEIA: 2011-12-23) “gure ustez oso zaila da udal bizitzatik kanpo dagoen pertsona batek udal aurrekontuak ulertzea”. Eta PSEren bozermaileak, bere web orrian ondorengoa esan zuen auzoetan egindako batzarrez: “osaketa ezezaguna da, eta Franco garaiko Kortetan gertatzen zen bezalaxe, gai baten garrantziaz galdetuko da udal gobernuak erabakia hartu ondoren herri-partaidetza eskasa, alderdikoia eta maltzur baten bidez; helburu bakarra da: Ezker Abertzalearen indar ahuleziaren aurrean itxurakeria egitea, antzinako kontzeptua hitz batean: mobilizazioa eta propaganda, aurrekontuak gauzatzeko antidemokratikoa eta ilegala den prozesua”. Hitzik ez!!! (aipu biren jatorrizko testua erdaraz)

 

 

 

Nuestro objetivo es claro: profundizar, concretar y reglar las vías de participación para que no estén sujetas al interés o desinterés del que “gana” las elecciones”. La participación es un derecho independientemente de la ideología del equipo de Gobierno.

Hablamos de la elaboración de una Normativa de Participación ciudadana que garantice temas como el propio derecho de participación y los cauces municipales para su ejercicio; el derecho a la información: de acceso a archivos, de registros, de procedimientos en curso;  a conocer el estado de los presupuestos y a participar en su elaboración; a la difusión de información sobre actuaciones y acuerdos municipales y la  utilización de los medios de comunicación públicos; a la participación en plenos y comisiones; a consultas populares; a regular consejos sectoriales etc.

El papel lo aguanta todo y una normativa de este tipo se puede hacer  con criterios abiertos o muy restrictivos. En esta línea EHBildu defiende la máxima participación: el derecho a realizar referéndums sobre temas importantes; a que en los presupuestos municipales haya partidas de dinero para decisión directa de los y las vecinas; a que se pueda participar en las comisiones municipales presentando temas y mociones; que existan Consejos Ciudadanos de barrios y sectores.

En estos cuatro años EHBildu ha realizado un trabajo muy serio y queremos que esto sea irreversible:

 • Hemos realizado reuniones abiertas con los y las vecinas  “dando la cara” sobre temas de interés (hospital de Urduliz, protestas de los trabajadores municipales, no aprobación de presupuestos…)
 • Se han impulsado procesos participativos: mejora de la movilidad de la zona centro del pueblo, diagnóstico sobre la situación de las mujeres, ubicación del skate, elección de las luminarias, organización de fiestas…
 • Se ha llevado adelante el proceso de presupuestos participativos: más de 20 reuniones abiertas en Sopelmar, Arriatera, Larrabasterra y Sopela centro.
 • Se han “abierto” los medios de comunicación: páginas de la revista municipal a disposición de todas las asociaciones del municipio y de todos los grupos políticos del ayuntamiento.
 • Los plenos  se graban y cuelgan en la página oficial de Ayuntamiento y en “You-tube” para que todos los y las vecinas tengan acceso a ellos.
 • Se han puesto en marcha dos Consejos Asesores: el Consejo Asesor para la Optimización de la Gestión de Residuos y el Consejo Asesor de Urbanismo.

Y todo esto se ha hecho sin ayuda de otros grupos municipales: el portavoz del PNV dijo en DEIA (23-12-2011) que "entendemos que es muy difícil que una persona alejada de la dinámica del engranaje municipal entienda unos presupuestos" e incluso la portavoz del PSE dijo en su página web que las reuniones vecinales eran: "de composición desconocida y a las que, como ocurría en los remotos tiempos de las Cortes Franquistas, se les consultará sobre la prioridad de lo ya decidido, mediante un procedimiento de participación ciudadana insuficiente, parcial y artificioso, sin otra finalidad que la de crear una apariencia participativa que reactive la algo alicaída movilización de la Izquierda Abertzale; en pocas palabras, el viejo concepto de ‘Movilización y Propaganda' que, como mecanismo de elaboración presupuestaria, es sencillamente antidemocrático e ilegal". ¡Sin comentarios!

 

Lehen gaia: soldatak, dietak eta komisioak....

Bigarren gaia: etxebizitzak Sopelan

Hirugarren gaia: hiri Hondakinen bilketa

Add a comment
0
0
0
s2smodern
 • ¿Sopelana o Sopela?

  En torno al debate sobre la denominación de nuestro pueblo venimos a aportar un par de documentos interesantes: uno es lel propio dictamen de Euskaltzaindia al respecto y otro, la aportación de Xabier

  Gehiago irakurri...
 • Sopela.net

  “Sopela.net” ekimen xumea da, baina helburu argia du: Sopelaz informatu, Sopelaz hausnartu, Sopelako herriari zerbitzua eman eta sopeloztarroi lekutxo bat eskaini haien artikuluak, iritziak eta ekarpenak plazara ditzagun.

  Gehiago irakurri...
 • Datu batzuk

  Sopela (honelaxe esaten diogu euskaldunok gure herriari, eta honelaxe onartzen du Euskaltzaindiak) Euskal Herria osatzen duen zazpi lurraldeetariko batean kokatzen da, Bizkaian hain zuzen ere.

  Gehiago irakurri...

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu zure nabigazioa errazteko, publizitatea erakusteko eta analisi estatistikoak egiteko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, hauen erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu