Sopela Iberre institutua

Sopela: Irakaskuntza publikoan, herritik joan behar. Iberre

Sopela Iberre institutuaAmaieran erdaraz: Sopela: en educación publica hay que irse del pueblo. Iberre

 

 

Artikulu hau “Sopela: Irakaskuntza publikoan, ikasturte berria, arazo OSO zaharrak. Zipiriñe”  testuaren jarraipena da. Aurrekoan, Zipiriñe eskolaren egoeraz hitz egin zen, eta oraingo honetan Iberre institutuaren handitze lanaz arituko gara. (Zipiriñeri buruzko artikulua irakurtzeko)

Iberre

Amaieratik hasi beharra dago: lotsagarria da Sopelako 16 urteko gazteak herritik joan behar izatea Plentziara edo Getxora, gurean ez dagoelako inolako aukerarik batxilerra egiteko. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Iberre institutuaren handitze lanetan Sopelako hirigintza arazoak (Abaro hirigunearen urbanizazioa eta horren atzean dauden interes ekonomiko guztiak) eta Sopelako hezkuntza beharrak nahasten dira. Egoera, berez zaila bada, 1999tik dagoen lege eta dekretu anabasak zeharo korapilatzen du konponbidea. (bai, sinesgaitza bada ere, ondo esanda dago data: 1999tik).

Ezinbesteko helburua: Iberre handitu

Hirigintza eta hezkuntzaren artean ez dago lehiarik: Iberre ikastetxearen handitze lanek lehentasun osoa dute. Hain zuzen ere, aurreko legealdian lurrak aldez aurretik udalaren esku lagatzeko akordioa adostu zen udalak (EHBilduk), Eusko Jaurlaritzak eta lur jabeek sinatua. Gaur egun, aldiz, jabeen nahiak eta Udal Gobernuaren jarrerak oztopatzen ari dira akordio honen gauzapena. Zalantzarik gabe, konponbiderik errazena eta bideragarriena lur jabeek eta udalaren artean adostutako etxe eraikitze plan bat litzateke, baina adostasun hau lortzen ez bada erabakiak hartu behar dira.

Udalak bestelako hiri-antolamenduko plan partziala egin dezake bere kabuz, baina bide hau oso motela da (lehiaketa, lur zorua adjudikatzea, gauzatzea, behin behineko onarpena, alegazioak… hau guztia behin betiko onarpena baino lehen). Ondorioz, adostasun hori ematen ez bada, EHBilduk proposatzen du Euskal Herriko Lurzorua eta Hirigintzaren legeak aurreikusten duen “zuzkidura publikoetara lursailak zuzenean okupatzea” (cesion anticipada de terrenos). Bide honek ez du aurretiko adostasuna eskatzen aldeen artean, baina berma guztiak ditu onartzen dituelako jabeen eskubideak eta aukera ematen du handitze lanei ekiteko. EHBilduren ustez, konponbide hau arina eta eraginkorra da, eta bideratuko luke institutuaren handitze lanen hasiera epe laburrean.

Honi guztiari arazo ekonomikoa gehitu behar zaio: gaur egun Eusko Jaurlaritzak badu diru partida bat handitze lan hauek egiteko, baina diru partida horren iraungitze data ORAIN da, 2017. urteko laugarren hiruhilekoa … epea bukatuta mantenduko ote du? Noiz arte?

Informazio osagarria, irakurri: Ampliación del Instituto de Sopela. Dificultades y propuestas

Sopela: en educación publica hay que irse del pueblo. Iberre

Este artículo es la continuación del publicado anteriormente “Sopela: educación, nuevo curso, viejísimos problemas: Zipiriñe”. Tras tratar la situación de Zipiriñe, ahora hablamos sobre la necesaria ampliación del Instituto Iberre. (Leer el artículo sobre Zipiriñe)

Iberre

Empezando por el final, es vergonzoso que la juventud de Sopela con 16 años esté obligada a ir a Plentzia o Getxo para finalizar sus estudios porque en Sopela “no hay bachiller”.

La ampliación del instituto de enseñanzas media (IES) Iberre es un tema complejo en el que se entremezclan intereses urbanísticos (desarrollo del polígono de Abaro con su trasfondo de intereses económicos) y las necesidades educativas de Sopela. Todo esto agravado por una maraña de normas y leyes que arrancan, aunque parezca mentira, en 1999.

Objetivo prioritario: La ampliación de Iberre

Entre necesidades educativas e intereses urbanísticos, no hay discusión posible: la ampliación de Iberre es prioritaria. A día de hoy, hay un acuerdo firmado en la anterior legislatura entre el ayuntamiento (EHBildu), el Gobierno Vasco y los propietarios  del terreno que posibilitaba la cesión anticipada de terrenos, pero las actuales posiciones de la propiedad y del equipo de gobierno municipal están bloqueando y dificultando este proceso. La solución ideal es, sin duda, un plan parcial urbanístico consensuado entre los propietarios del terreno y el ayuntamiento, pero si no se logra hay que tomar decisiones.

El ayuntamiento puede elaborar un plan parcial alternativo unilateralmente, aunque esto es un proceso muy lento (concurso, adjudicación, elaboración, aprobación inicial, alegaciones… antes de su aprobación definitiva). Por tanto, si no se da ese acuerdo, EHBildu ha propuesto ejecutar la formula recogida en la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco de la “Ocupación directa de terrenos destinados a dotaciones públicas” que posibilita que se pueda disponer de los terrenos anticipadamente. Esta figura no necesita que exista previo acuerdo entre las partes, pero a su vez es una medida garantista porque reconoce y asegura a la propiedad del terreno sus derechos y por otra parte posibilita el inicio de la ampliación del instituto en breve plazo. En opinión de EHBildu esta propuesta es una vía de solución rápida y eficaz, que desbloquearía la situación.

A fecha de hoy hay un nuevo problema, el Gobierno Vasco tenía una dotación presupuestaria para la ampliación del instituto que finaliza AHORA, al inicio del 4º trimestre del 2017. ¿La mantendrá? ¿Hasta cuándo?. Para más información leer: Ampliación del Instituto de Sopela. Dificultades y propuestas

150 Ikustaldiak
Partekatu: