Iruzurra Sopelan

Iruzurra SopelanAmaieran erdaraz, al final en castellano: Fraude a 50 familias de Sopela

 

Sopelako Bareño auzoko 50 familiari iruzurra egin die etxegile batek. Familia hauek hainbat lur orube erosi zuten Bareño auzoan eta etxegilea, familien dirua jaso ondoren “desagertu” zen. Familia hauek guztiek dirutza ederra galdu dute “kantitateak ezberdinak dira, baina batzuek 50.000 euro galdu ditugu”.

Oso egoera latza
Galdu duten diruaz gain, hainbat lagunek oso egoera latza bizi izan dute bankuekin zeuzkaten kredituak ordaindu ahal izateko epeak bukatzen zirelako eta etxea eskuratzen ez zutelako, edo alokairuzko etxeetan egon behar izan direlako aurreikusitakoa baino denbora askoz gehiago, edota arazoak seme – alabak eskolan matrikulatu ahal izateko ezin zutelako justifikatu errolda Sopelan zeukatenik.

Plenoan mahairatu da gatazka hau

Auzokide hauen egoera Udal Osoko Bilkurara heldu da (ekainak 27), hain zuzen ere, Sopelako EHBilduk, kaltetuak izan diren familia batzuekin hitz egin ondoren, eskaera egin du plenoan udalaren aholkularitza juridikoa eta teknikoa auzotar hauen zerbitzua jar dadin eskatuz eta egin beharreko tramite tekniko guztiak ahalik eta gehien bizkor daitezen. Udal talde guztiek ontzat eman dute eskaera hau, eta alkateak aurreratu du beharrezkoa balitz eta lagungarria ikusiko balitz, Udala aztertzen ari dela epaiketan aurkeztea.

Etxegilea: Aitor Navas lanzagorta

“Porrot” egin duen enpresa Rehabilitaciones Integrales y Accesibilidad 2012 SL. da (RIA 2012) eta Sopelako EHBilduk salatu du etxegile hori Aitor Navas Lanzagorta dela. Aitor Navas Lanzagorta enpresa horren kudeatzaile bakarra zen eta interneten miaketa xumea eginez, erraz aurki daiteke “pertsonaia” honek 9 eraikuntza-enpresatan ardurak izan dituela Kudeatzaile Bakarra moduan edo beste kide batekin.

Aitor Navasek bere burua zuritzeko hilabete oso bat koman egon zela adierazi zuen 2016ko urtarrilean auto istripua izan ondoren, hilabete hori bukatutakoan beste zazpi eman zituen ospitalean sendatzeko. Interneten egindako miaketa arinean erraz konproba daiteke 2016ko uztailean Aitor Navas Lanzagortak Merkataritza Erregistroan berriro ere agertzen dela beste enpresa baten Kudeatzaile Bakarra moduan: Navas Canales Gestión SL .

 

Fraude a 50 familias de Sopela.

Un constructor ha causado pérdidas a más de 50 familias sopelostarras en la zona de Bareño al desaparecer con el dinero. Estas familias compraron un terreno en dicha zona y el constructor “desaparecio” posteriormente. Aunque las cantidades varían de un caso a otros, algunas familias han perdido más de 50.000 euros.

Situaciones muy serias
Además del dinero perdido, muchas familias se han encontrado con otras series de problemas añadidos, como dificultades para hacer frente a los créditos bancarios que finalizaban su plazo y ellos no obtenían su vivienda, largas temporadas en alquiler por un periodo muy superior al inicialmente previsto o problemas para matricular a los hijos e hijas en la escuela por no poder justificar el empadronamiento en Sopela.

Esta situación llega al pleno de Sopela

La situación de estos vecinos tuvo su reflejo en el pleno municipal (27 de julio). EHBldu de Sopela, tras reunirse con algunas de las familias afectadas, realizó una petición en pleno para que los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento colaboren con estos vecinos agilizando todos los trámites necesarios. Todos los grupos con representación en el ayuntamiento sopeloztarra aceptaron esta petición y el alcalde adelanto que si se ve conveniente y necesario, se está estudiando la posibilidad de personarse en el juicio.

Constructor: Aitor Navas lanzagorta

La empresa que “ha quebrado” es Rehabilitaciones Integrales y Accesibilidad 2012 SL. (RIA 2012) y EHBildu de Sopela hizo público que el nombre del constructor es Aitor Navas Lanzagorta. Aitor Navas era el administrador único de esta empresa y un simple seguimiento en internet muestra que este “constructor” ha sido Administrador único o con otro socio en 9 empresas constructoras.

Este “constructor” alegó que en enero del 2016 tuvo un accidente de coche y que posteriormente permaneció un mes en coma y otros seis hospitalizado. Ese mismo rastreo por internet muestra que con fecha 22 de julio de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Aitor Navas Lanzagorta como Administrador Único de una nueva sociedad: Navas Canales Gestion SL (Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil)

162 Ikustaldiak
Partekatu: