Sopelako euskaltegia

Sopelako Euskaltegia: aparteko neurriak

Sopelako euskaltegiaEuskaltegi: medidas urgentes (Al final en erderaz)

Azken hilabeteetan, Sopelako Udal Euskaltegiaren inguruko hainbat kexa jaso ditugu, ikasle zein ikasle ohien aldetik. Kexa horiek Euskaltegiaren egoera larriaz ohartarazi gaituzte.

Euskaltegian ikasle izandako norbait ezagutzen dugun guztiok ondo dakigu bertan dauden arazo eta irregulartasunak. Gaia larria da. Arazo guzti horiek ikasle asko beste euskaltegi batzuetan matrikulatzera bultzatzen ditu.

Arazo askori buruz ohartarazi gaituzte, baina horietatik guztietatik larrienak, EH Bilduren ustez, ikastaroak hasi eta bukatzeko epeak dira. Beste euskaltegi batzuekin alderatuta, epe oso laburrekin. Horrek zailtasun asko sortarazten die ikasleei, azterketa ofizialak prestatze aldera. Zailtasun are larriagoak seme-alabak dituzten ikasleentzat, umeen udako oporrekin bukatzen baitituzte ikastaro horiek. Oso ohikoa da ere irakasle batzuen kontratazioa hilabeteko atzerapenarekin bideratzea, behin ikastaroa hasita. Kasu horietan gela desberdinak batu egiten dira, ikasgelak masifikatuz eta ikasleen artean ezinegona sortuz. Beste irregulartasun bat IVAP/HAEE-ko ikasleei materialarengatik kobratzen zaien 100,00€-ko gainkostua, nahiz eta matrikula osoa  eta ikastaroaren kostu guztiak diruz lagunduta dauzkaten. Eta bukatzeko, badira hainbat ikasle euskaltegiko administrazio langileekin arazoak izan dituztenak, tratu desegokiak jaso dituztenak eta akademikoak ez diren arrazoiengatik maila edo kurtso aldaketak izan dituztenak.

EH Bilduren asmoa Euskaltegiko zerbitzuak hobetzea da, eta horrela ikasle kopurua mantendu eta handitu. Helburua, Euskaltegiko langile gehienek egindako lan izugarria kaltetua izan ez dadin, kudeaketa oker batengatik. Horregatik, EH Bilduk beharrezkoa ikusten du Udal Gobernuak ahalik eta azkarren erantzun zehatz bat ematea aipatutako arazoei. Egoera hori ez da berria, aurreko ikasturteetan ere eman da. Jakin badakigu Udal Gobernuak egoera horren berri baduela. Hartu beharreko neurriek erabatekoak izan behar dute. EH Bilduren ustez, Euskaltegiko zuzendaritzan eta administrazioan aldaketa bat eman behar da eta horrez gain, bitartekoak jarri behar dira Udalak Euskaltegiaren kudeaketa kontrola dezan. Azkenik, ikasleen asebetetzea neurtuko lukeen inkesta bat bideratzea nahiko genuke, gerta daitezkeen arazoak identifikatu eta aurre egiteko aukera emango ligukena. Are gehiago, talde edo kurtsoen ordezkariez osatutako egitura edo organu bat sortzea ere planteatzen dugu, ikasleen proposamenak, iradokizunak eta abar jaso ahal izateko eta horiek guztiak Euskaltegiko zuzendaritzari bidaltzeko.

Euskaltegi: medidas urgentes (pulsar Gehiago irakurri)

En los últimos meses nos han llegado numerosas quejas entorno al Euskaltegi de Sopela, quejas las cuales nos han sido transmitidas tanto por alumnos como por exalumnos de este Euskaltegi. Esto nos ha hecho ver que en el Euskaltegi se está viviendo una situación preocupante.

Todos los que conocemos a alguien que ha pasado por el Euskaltegi Municipal de Sopela somos conscientes de los problemas e irregularidades asociados a su gestión, que está motivando que cada día más alumnos opten por matricularse en otros centros.

Son muchos los problemas que nos han comentado, pero entre los que desde EHBildu consideramos más urgentes, sin duda están el comienzo y finalización del curso tardíos con respecto a otros Euskaltegis, lo cual supone contar con menos horas lectivas de cara a preparar los exámenes oficiales a todo el alumnado, y además acarrea problemas para acabar el curso a los alumnos con hijos a su cargo cuando a estos les dan las vacaciones de verano. También es habitual que la contratación de algunos profesores se realice hasta con un mes de retraso una vez empezado el curso, período en el cual se fusionan temporalmente distintos grupos, con la consiguiente masificación en las aulas y malestar generado. Una irregularidad que urge aclarar es el cobro de una tasa de 100€  a los alumnos de IVAP, en concepto de “gastos de material”, cuando estos en teoría tienen el curso totalmente subvencionado, pagándoles la Administración Pública todos los gastos de la matrícula ordinaria. Y para terminar, son varios los alumnos que se han quejado de haber sido tratados de manera irrespetuosa por parte de personal que se encarga de la administración del Euskaltegi, o de haber sufrido cambios de nivel que no responden a motivos académicos.

El deseo de EH Bildu es mejorar el servicio que ofrece el Euskaltegi para mantener y aumentar el número de alumnos, y de esta forma garantizar su continuidad, de forma que el buen trabajo de una parte del equipo de profesionales del Euskaltegi no se vea empañado por una gestión gestión deficiente. Por ello desde EH Bildu vemos conveniente que se haga una actuación rápida desde el equipo de gobierno de este Ayuntamiento, dado que esta situación no es nueva sino que se lleva arrastrando desde cursos anteriores, somos conocedores que el equipo de gobierno está al tanto del mal momento que está viviendo este Euskaltegi. Es verdad que las medidas que se deben adoptar deben de ser drásticas,  estamos hablando de que desde EH Bildu  se cree necesario realizar un cambio en la Dirección y Administración  del Euskaltegi, así como habilitar medidas mediante las cuales el Ayuntamiento pueda tener un mayor control en la gestión de este. Además de esto nos gustaría proponer la realización cada final de curso de una encuesta de satisfacción a los alumnos, que nos ayuden a enfocar los problemas y poder tomar las medidas oportunas. Tampoco estaría de menos  la creación de una estructura de delegados/as de grupo que se reunirían periódicamente para recoger propuestas, inquietudes, sugerencias,etc… del alumnado, para presentárselas a la Dirección del Esukaltegi, a lo largo del curso en reuniones temporales previamente establecidas.

184 Ikustaldiak
Partekatu: