Sopela IBI

Sopela IBIEgun hauetan hainbat galdera egin dira sare sozialetan IBIz: nori dagokio, Udalari ala Bizkaiko Foru Aldundiari?  Gehiegizko igoera ote da?

Ardura partekatua

OHZren zerga ezartzea (IBI), berez, udalari dagokio; BAINA IBI etxebizitzaren balore katastralari ezartzen zaio, eta balore katastral hori ezartzea Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, eta hemen dago aurten sortu den egoera berriaren gakoa.

Bizkaiko balore katastralak 40 urte zeraman gaurkotu gabe eta aurten egokitu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Ondorioz, gaurkotze bat den neurrian, etxe zaharrenei edo saldu gabe urte asko zeramatenei egokitze handiagoa tokatu zaie; berriei eta orain dela gutxi saldu direnei, aldiz, gutxiago azken hauen balore katastrala gaurkotuago zegoelako. 

Balore katastral berri honi Sopelako udalak zerga tipo bat ezarri dio: gutxiena “Hiri izaerako ondasunentzat” (% 0,2037 ) eta gehiena “industria-erabilerarako” (% 0,7635). Asko? Gutxi? Eztabaida daiteke, baina igoera hau aurreko urteotan izandakoaren bidetik doa; beraz bizilagun bati IBI asko igo bazaio, ez da berez udal zergagatik, bere etxebizitzak izan duen balore katastralaren igoeragatik baizik. 

EHBilduren jarrera

EHBilduk uste du Bizkaiko Foru Aldundiak eramandako prozedura ez dela egokiena, izan ere 40 urtean egin ez dena orain urtebetean egin delako, epea nahikoa ez delarik eta udalei ez zaie margenik eman gauzak behar bezala egiteko eta ponentzia baloreak aztertzeko. Sopelan EHBILDUK proposatu zuen, eta horrela onartu zuen plenoak, etxebizitza hutsen IBIa %50eko errekargu ezartzea hutsik dauden etxebizitzak mugiarazteko.

 

IBI… ¿a quién le corresponde? 

para leerlo en castellano pulsar GEHIAGO IRAKURRI

Estos días ha habido un debate en las redes sociales sobre el IBI en Sopela: ¿es responsabilidad del ayuntamiento o de la Diputación de Bizkaia? ¿la subida ha sido excesiva?

Responsabilidad compartida

La aplicación del impuesto del IBI le corresponde al ayuntamiento, PERO el IBI se aplica al valor catastral de la vivienda, y determinar ese valor catastral le corresponde a la Diputación, y aquí radica el problema surgido este año.

Los valores catastrales de Bizkaia llevaban 40 años sin actualizar y este año han sido actualizados por la Diputación. Al ser una actualización las viviendas mas antiguas o que llevaban más años sin ser vendidas han tenido una subida mayor que las más nuevas o las que han sido recientemene vendidas porque estas ya tenían el valor catastral más actualizado.

A este nuevo valor catastral el ayuntamiento de Sopela le ha determinado un tipo impositivo que oscila entre el 0,2037% para los bienes de naturaleza urbana al 0,7635 % para el uso de industria. ¿Mucho – poco?. Se puede discutir, pero es una subida en consonancia con las habidas en los últimos años, por tanto si algún vecino o vecina le corresponde una gran subida no es por el impuesto municipal, sino por la subida del valor catastral de su vivienda.

Propuesta de EHBildu

EHBildu valora que el proceso llevado a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia no es el adecuado ya que lo que en 40 años no se ha hecho, se ha realizado en un año sin dar ningún margen de maniobra a los Ayuntamientos para que puedan analizar adecuadamente las ponencias de valores. Respecto a Sopela EHBildu defendió por medio de una enmienda que fue aceptada en pleno el recargo de un 50% a las viviendas desocupadas como medida tendente a favorecer la movilidad de la vivienda vaciá.

51 Ikustaldiak
Partekatu: