Iritziak

3.- Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Asteartea, 12 Maiatza 2015 Argitaratua: Asteartea, 12 Maiatza 2015

birziklaiaHirugarren saio honetako gaia: Hiri hondakinen bilketa Sopelan

El tema de esta tercera sesión: recogida de residuos en Sopela

Lehenengo eta behin errealitatea ezagutu behar dugu: Sopelako hiri hondakinen bilketaren datuak oso txarrak dira (2012an, %16,48 birziklatu zen, eta 2013an, jadanik bosgarren edukiontzia martxan zegoelarik, % 16,85). Europak jarritako %50eko helburua oso urrun dago. Beste aldetik, Sopelako Udalak gai hau ardura handiz tratatu duela onartu behar da: PNVk bosgarren edukiontzia (marroia) proposatu zuen biodegradagarria diren hondakinak biltzeko eta EHBilduk, PSE-Eeren babesarekin, batzorde bat eskatu zuen urte bateko epean bilketa horren emaitzak aztertzeko: erabilpen datuak, jasotako kiloak etab.

Egoera honetan oinarrituz, udalak kontratatutako enpresa batek ikerketa sakona egin du Sopelan, eta hiru eszenatoki alderatu ditu birziklatze tasak handitzeko: egungo sistema edukiontzi marroi gehiagorekin; edukiontzi itxiak txartel elektroniko baten bidez zabaltzekoak, eta atez ateko sistema. Ikerketa hau 29an aurkeztuko da.

Orain arte egindako lan sakon hau guztia kontuan hartuz, egun hauetan prentsan irakurtzen ari garen atez ateko sistemari buruzko “albisteak” alferrik eta nahita PNVk sortutakoak direla baiezta dezakegu sopeloztarrok nahasteko eta tenkatzeko. Lau urtetan gai honek ez du inolako islarik izan eztabaida politikoan eta orain bat-batean PNVk salatzen du EHBilduk inposatu nahi duela atez ateko sistema. Gai hau arinkeriaz aztertzea hauteskunde aurreko demagogia da.

Ehbilduren sakoneko proposamena honako hau da: sortu eztabaida instituzio eta herritarren mailan egungo sistema aldatzeko, gure ustez huts egin baitu; eta ahal izango den adostasun gehienez eta herritarron partaidetzarekin ezarri sistema bat edo batzuk birziklatzearen %50era heltzeko. Erabaki hori hartzen den bitartean zenbait neurri zehatz har daitezke:

  • Herri mailako konpostadorak sustatu Sopelako hondakin organikoak birziklatzeko eta konposta lortzeko, geroago ongarri moduan erabilgarria izango dena. Neurri honen osagai gisa tabernen eta denden hondakin organikoen atez ateko bilketa aipa daiteke.
  • EUTSI eta sakondu, gaur egun jadanik indarrean dagoen atez ateko bilketa tabernetan eta saltokietan kartoia jasotzeko. Egun 144 denda eta tabernatan egiten da. Eta inork ez du inoiz protestatu!.
  • Saltoki eta tabernei beherapen sistema ezarri: birziklatzen bada urteko %10eko deskontua %40 arte heldu arte; eta birziklatzen ez bada, %10eko igoera, edo urte hartan igoko den %a.
  • Birpentsatu edukiontzien sistema: kokapena, mota bakoitzeko edukiontzien kopurua…
  • Birziklatzearekin lotutako erosketa bonoak, ontzien sailkako bilketa sustatzeko eta jasotakoaren kalitatea handitzeko.

Eta azken hausnarketa, gizartean egiten diren ekintza guztiak araututa daude: zarata egiteko ordutegia, (ez) erretzeko lekuak, gasen isurketa… eta “zarama” ez da arautu behar? Edozein zigor neurria hartu baino lehen (isunak) informazio, kontzientziazio eta sen ona eskatu behar da, baina gai honetan urteak daramatzagu informatzen, kontzientziatzen eta sen ona eskatuz. Beti egin daiteke gehiago, baina gaur egun birziklatzen ez duena ez da ez dakielako.

 

Lo primero es conocer la realidad: los datos de reciclaje en Sopela son muy malos (en el 2012 se recicló el 16,48% y en el 2013, con el quinto contenedor en funcionamiento el 16,85%). El objetivo marcado por las normativas europeas del 50% de reciclaje está muy lejos. En segundo lugar, reconocer que el ayuntamiento de Sopela ha tratado este tema con mucha responsabilidad: el PNV propuso el quinto contenedor (marrón) para la recogida selectiva de residuos biodegradables y EHBildu, con el apoyo del PSE-EE, pidieron el plazo de un año para estudiar en una comisión municipal los datos de utilización, kilos recogidos, etc.

Basándose en esta situación una empresa contratada por el ayuntamiento ha analizado la realidad de Sopela y ha realizado una comparativa con tres escenarios para aumentar las tasas de reciclaje: el sistema actual con más contenedores marrones; contenedores cerrados que se abren con tarjeta electrónica y el puerta a puerta.  Este proyecto será presentado el día 29.

Teniendo en cuenta este serio trabajo realizado hasta ahora, las “informaciones” que estamos leyendo estos últimos días en la prensa sobre la denuncia del PNV que “EHBildu quiere imponer el puerta a puerta” solo se pueden valorar como cortina de humo del PNV para despistar y tensionar a los y las vecinas. En cuatro años en Sopela este tema nunca ha tenido ninguna incidencia en el debate y ahora, a dos semanas de las elecciones municipales, tratar este tema tan ligeramente es demagogia electoral.

La propuesta de fondo de EHBildu es abrir un debate institucional y ciudadano para cambiar el actual sistema que consideramos fallido e implantar con el mayor acuerdo posible y participación ciudadana uno o varios sistemas que nos acerquen al 50% de reciclaje. Creemos que el actual Consejo de Residuos es el foro válido para dinamizar este proceso. Mientras se toma esa decisión hay medidas concretas que se pueden adelantar:

  • Fomentar con compostadoras comunitarias el reciclado orgánico en Sopela, obteniendo compost que puede ser utilizado para abono municipal o de vecinos. Esto se puede complementar con la recogida "puerta a puerta” de los residuos orgánicos de bares, tiendas etc.
  • MANTENER y fomentar la recogida selectiva del cartón comercial "puerta a puerta" de comercios y bares. Esto en la actualidad ya se realiza en 144 establecimientos. ¡Y nadie ha protestado nunca!.
  • Aplicar sistema de descuento a comercios y bares: si se recicla descuento del 10% anual acumulable hasta un 40%; si no se hace o se hace mal, aumento del 10%, o del % que se suba ese año.
  • Repensar la política de contenedores: su situación, número de contenedores de cada tipo...
  • Bonos de compra ligados a reciclaje para incentivar la recogida selectiva de envases y aumentar la calidad de lo recogido.

Y una última reflexión, todas las actividades que se realizan en comunidad están regladas: horarios y límites del ruido, lugares de (no) fumar, emisiones de gases... ¿la “basura” no se ha reglar? Antes de tomar cualquier medida punitivas (multas) hay que realizar campañas de información, concienciación y tener sentido común... pero en este tema se lleva años informado, concienciando y pidiendo sentido común. Siempre se puede hacer más, pero hoy en día el que no recicla no es porque no sabe que hay que hacerlo.

Lehen gaia: soldatak, dietak eta komisioak....

Bigarren gaia: etxebizitzak Sopelan

Add a comment
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Galderak Sopelako EHBILDUren hautagaiari

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Igandea, 10 Maiatza 2015 Argitaratua: Igandea, 10 Maiatza 2015

Udal hauteskundeak maiatzaren 24an izango dira. Gaurtik aurrera eta kanpainan gauden bitartean, EHBILDUren hautagaiak bere iritzia emango du egunero eta era laburrean Sopelako udal bizitzaren gai bati buruz.

 

Las elecciones municipales serán el día 24. En estos días de campaña electoral, el candidato de EHBILDU dará brevemente a diario su opinión sobre un tema concreto de la vida municipal de Sopela.

1.- Kargu politikoen soldatak, dietak eta komisioak…

EHBILDUren ustez, Sopelako alkatearen soldataren erreferentzia  izan behar du eguneroko lanean irabazten dena. Inor ez da politikan sartzeagatik galera ekonomikoa eduki behar, baina era berean, inork ez luke karguan betikotu behar eguneroko lanean baino gehiago irabazten duelako.

Nire gaur egungo soldata, irakaskuntza ertaineko irakasle baten soldata da 10 trienioekin, alegia 2250 euro inguruan eta edonork egiazta dezake kopuru hau sektoreko lan hitzarmenean. Sopelako EHBILDUren ustez alkatea eta alkate ordea egon behar dira liberatuak, eta honen soldata ere kopuru antzekoan kokatuko litzateke.

Gogoan hartu legealdi honen hasieran EHBILDUk %25ean murriztu zituela soldatak, dietak, komisioak… Gutxienez murrizketa horri eutsiko diogu, eta aukera balego beste alderdiekin adostasunetara heldu ondoren, dietak are gehiago murrizten saiatuko gara.


1.- Sueldos de cargos políticos, dietas y comisiones…

Para EHBILDU en Sopela, la referencia del sueldo del alcalde es el sueldo que tiene en su vida laboral diaria. Nadie ha de ser perjudicado económicamente por entrar en política, pero nadie ha de querer perpetuarse en el cargo político porque gana más que en su trabajo diario.

Mi sueldo actual es el de un profesor de enseñanzas medias con 10 trienios, y cualquiera puede comprobar en el convenio del sector que esto es un sueldo de unos 2250 euros mensuales. Como cargos políticos liberados EHBILDU en Sopela contempla el alcalde y el o la teniente alcalde, que también se movería en un sueldo similar.

Recordar que ya al comienzo de la actual legislatura EHBILDU redujo los sueldos, dietas, comisiones etc. en un 25%. Como mínimo vamos mantener esta reducción y si hay acuerdos con el resto de los partidos intentaremos disminuir todavía más las dietas.

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Sopelako Gure Esku Dago badu blog berria.

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Igandea, 10 Maiatza 2015 Argitaratua: Igandea, 10 Maiatza 2015

blog berria

 

 

 

 

Sopelako Gure Esku Dago gonbidapena egin du zabaldu duen blog berria ezagutzeko

gedsopela.blogspot.com

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Udal hauteskundeei begira Sopelako EHBilduk konpromisoak argitaratu ditu

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Ostirala, 08 Maiatza 2015 Argitaratua: Ostirala, 08 Maiatza 2015

konpromisoak

 

Maiatzaren 24an izango diren udal hauteskundeei begira Sopelako EHBilduk bere konpromisoak argitaratu ditu. 100 neurri baino gehiago jaso dira herriko eragile askorekin batzartu ondoren eta hainbat bilera ireki deitu ostean.

Hona hemen konpromisoak: Sopeloztarrok garaile, con EHBildu ganamos todas

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Sopelako PNVren propaganda ulergaitza

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Asteartea, 05 Maiatza 2015 Argitaratua: Asteartea, 05 Maiatza 2015

SBBIritzi pertsonala (Sugaar): Sopelako PNVren propaganda ulergaitza

 

 

Hauteskunde garaiak direla, propaganda politiko ugari aurkitzen dogu gure postontzietan. Askotan, propaganda hori zuzenean zakarrontzira doa baina, jakin nahia jarraituz, bat hartu eta irakurtzen hasi nintzen, hain zuzen PNV-rena. Bost minututan irakurtzeko testua birritan edo hirutan irakurri ondoren, harridura ezin izan neban nire baitatik desagerrarazi.

Hasikerako puntuetan polizia hurbila proposatzen dute. Nola litzateke hau posible? PNVk, Sopelako ELA eskutik hartuta, Sopelako udaltzaingoa herria eta udaletxearen aurkako presioa sortzeko erabili izan duenean, kontrolak, multak eta jarrera desegokiak aplikatuz.

Gainera parte hartzearen alde kokatu egiten da, egungoa populista eta mugatutzat hartuz.  Azkeneko 4 urtetan 22 aurrekontuetarako asanblada,  7 asanblada orokor, Sopelako Jai batzordea, parte hartze foroak (skate park, Urdulizko ospitalerako bidea…). Eta beraiek gobernuan zeudenean, zenbat asanblada egin zituzten? 0!

Erabilera anitzeko eraikina beharrezkotzat hartzen dute, orain dela 5 urte, beraiek boterean, herri honetako gazteen antzeko proiektu bat alde batera utzi zutenean eta gaur egun Sekeko gaztetxea den eraikina okupatzera behartuak izan zirenean, eskaintza ezaren aurrean.

Azkenik, nabaria da,  jada mugimenduan dauden proiektua beraiengan hartzeko nahia, Skate park eta bosgarren edukiontziarena, adibiderako. Skate Parkaren parte hartze foroa zertarako zala uste dute? Eta kaleetan daukagun edukiontzi marroia, ba ahal dakite zein den?

Argi dago, alderdi honen programa nahiko programa pobrea dala. Alde batetik,  inoiz bete ez dituzten proposamenak eginez, eta bestetik, besteen proposamenak bereganatuz. Eta nola ez! Fracking-aren inguruan HITZIK EZ!

Sugaar

Add a comment
0
0
0
s2smodern

4 años de cambio en Sopela

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Larunbata, 02 Maiatza 2015 Argitaratua: Larunbata, 02 Maiatza 2015

4 urte aldaketaOpinión personal resumida de  4 años de cambio en Sopela (AG)

Han pasado 4 años  desde que  ehbildu gano las elecciones, destacaria estos  19 puntos:

Sin Ehbildu:

 

+ La alcaldesa y los concejales seguirán cobrando un 25% más.
+ Algunas personas con “suerte” seguirían sin pagar el IBI.
+ No se hubiera fomentado la progresividad en ciertos impuestos.
+ La editorial del Deia seguiría cobrando 11.800€.
+ No se hubiera quitado la deuda.
+ No se hubiera cambiado de Sopelana a Sopela.
+ No se hubiera fomentado los presupuestos participativos.
+ No se hubiera conseguido el bus a la UPV.
+ No se hubieran hecho 91 VPOs y tramitado 21 casas de alquiler social.
+ No se hubieran  defendido los derechos de los Presos Politicos Vascos.
+ No se hubiera ayudado a los desempleados de Sopela.
+ No se hubiera fomentado el Comercio en Sopela.
+ Sopela no sería un referente en cultural.
+ El ayuntamiento no sería internacionalista.
+ No existirían las fiestas participativas.
+ Sopela no sería un pueblo anti Fracking.
+ No hubiera mejorado  Sopela Gurea.
+ Se hubieran recortado los derechos de los funcionarios de Sopela.
+ Urko seguiría siendo un Parking descuidado.

 

Seguro que me dejo muchos puntos sin citar, pero creo han sido 4  claros años de avance, para finalizar solo me queda dar las gracias al grupo de Gobierno 2011-2015. (AG)

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Maiatzaren Lehena. Sopeloztarok Astrabuduara

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Osteguna, 30 Apirila 2015 Argitaratua: Osteguna, 30 Apirila 2015

"Langileok borrokan, Euskal Herria aldaketa bidean" lelopean aurtengoan eskualdeka mobilizatuko da LAB sindikatua, eskualde bakoitzeko errealitate ezberdinak eta bertan egindako borroken garrantzia mahai-gaineratzeko nahiarekin.

Sopelatik Astrabuduara eta Erandiora

Ildo horretan Uribe Kostako hitzordua Astrabuduako Josu Murueta plazan izango da 12:00etan Erandioraino joateko.

Hona hemen internazionala txalapartaz LABen eskutik egindako bideo hunkigarri honetan.

{youtube}Rlossk1CJX8{/youtube}
Add a comment
0
0
0
s2smodern

Sopelako EHBilduk lau urte hauetako balantzea argitaratu du.

Kategoria gurasoa: Zuk esan Kategoria: Iritziak Noiz sortua: Ostirala, 17 Apirila 2015 Argitaratua: Ostirala, 17 Apirila 2015

balantzea 2011-2014

 

 

 

 

 

 

Sopelako EHBilduk lau urte hauen balantzea argitaratu du eta hemen irakur dezakezue euskaraz zein erdaraz.

Euskaraz

Erdaraz

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu zure nabigazioa errazteko, publizitatea erakusteko eta analisi estatistikoak egiteko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, hauen erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu